repisas para baño con espejo Painopistetyöskentely

mapa euroasiático africano tamaño carta Painopistetyöskentelyn rinnalle kehittämistyöhön on noussut hankkeiden kautta tapahtuva kehittäminen. Varhaiskasvatuksen hankkeita rahoitetaan pääosin OPH:n ja OKM:n myöntämillä valtionavustuksilla. Osa käynnissä olevista hankkeista on varhaiskasvatuksen perustoimintaa.

nuxe créme fraîche de beauté serum Hankkeiden tavoitteina on tukea kehittämistä ja kokeilukulttuuria, joissa tuotetaan erilaisia toimintamalleja, menetelmiä ja käytäntöjä, joiden avulla parannetaan varhaiskasvatuksen laatua. Kehittämishankkeiden tulokset, tuotokset ja niiden toiminnassa syntyvät malleja ja kokemuksia hyödynnetään varhaiskasvatusyksiköissä.
mårtensson trafikskola personal tekstiviestin lähettäminen ulkomaille dnajonne aaron ihanaa elämää lyrics

kennelliitto nartun astutusikä Kehittämistyön strategiset painopisteet valitaan muutamaksi vuodeksi kerrallaan.
Painopistetyö ja sen myötä tapahtunut varhaiskasvatuksen henkilöstön verkostoituminen on lisännyt työntekijöiden innostusta omaa työtään kohtaan. Monet hyväksi havaitut toimintatavat ovat levinneet koko varhaiskasvatukseen. Olemassa olevan osaamisen jakaminen sekä toimivien käytäntöjen levittäminen ja parantaminen ovat painopistetyön ydintä.

molina lario málaga

Varhaiskasvatuksen kehittämistyön strategiset painopisteet

antena 3 en directo fuera de españa

TAIKAVA-hanke (2014-2016)

kilpirauhasen vajaatoiminta ja muut lääkkeet TAIKAVA (taidekasvattajat varhaiskasvatuksessa) -hanke oli Vantaan varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteinen, poikkihallinnollinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli tuottaa uusia tapoja tukea lasten hyvinvointia ja tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita. Kokeilussa kymmeneen päiväkotiin palkattiin taidepedagogi, jonka tehtävänä oli tuoda toimintaan uudenlaisia keinoja ja menetelmiä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi. Myös lapset saivat itse osallistua toiminnan suunnitteluun sen käynnistyttyä. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. Tutkimuksen avulla seurattiin kehittämishankkeen vaikuttavuutta: miten kulttuurin, taiteen ja taidekasvatuksen avulla voidaan edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.

juice elokuva vieremä anssi tikanmäki aamu lakeuksilla elokuva

mistä valkoisia kangaskasseja elämä ei ole hassumpaa sanat

kärcher wv 2 plus akku fensterreiniger rakennusmestarin tärkeimmät työtehtävät

cinecittà world prezzi

Esiopetuksen lapset leikkiagentteina (2014)

lastenklinikka röntgen aukioloajat Esiopetuksen lapset leikkiagentteina -hanke oli osa Vantaan varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämistyötä. Hanke nivoutui kiinteästi leikkiin keskittyvään painopistetyöskentelyyn ja tuki osaltaan sen käytännön toteutusta. Hankkeeseen osallistuu 6 esiopetusryhmää ja sen toiminta-aika oli elokuusta 2014 vuoden loppuun.
Hankkeen tavoitteena oli lasten osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, leikin laadun ja pitkäkestoisuuden lisääminen ja esiopettajien taitojen parantaminen. Lisäksi hankkeen yhtenä tavoitteena oli TVT-laitteiden käyttötaitojen kasvattaminen. Hankkeeseen osallistuvien esiopetusryhmien tarkoituksena oli tuottaa toimintamalleja ja havainnollistavaa materiaalia lasta kehittävän luovan leikin kannatteluun ja ohjaamiseen. Kehittämistyössä syntynyttä osaamista jaettiin vantaalaisiin esiopetusryhmiin ja varhaiskasvatukseen.

värjäämättömät hiukset keskustelu Katso myös

äänen käheys refluksi kiovan lentokenttä vaihto

törkeä rattijuopumus ehdonalaisessa lääkäri helsinki kilpirauhanen

correspondance taille chaussure us et européenne niveliä särkee iltaisin

ramón sánchez pizjuán herään yöllä vapinaan

emättimen kutina raskaus

Leikki (2013-2016)

gerstenkorn ursache ist eine entzündung Leikeissä lapset ovat luovimmillaan. ”Inhimillinen toiminta on mahdotonta ilman mielikuvitusta: mielikuvitus on kaiken inhimillisen toiminnan perusta ja kaiken kulttuurielämän peruselementti. Kaikki ympärillämme oleva ihmiskäden jälki on mielikuvituksen ja siihen perustuvan luovuuden tuotosta.” (Lev Vygotski) Leikin painopistetyöskentelyssä palasimme jälleen lasten keskinäisen sekä lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen kysymyksiin. Hyödynsimme tieto- ja viestintätekniikkaa saadaksemme selville lasten pyrkimyksiä leikeissä. Myös lapset tuottivat materiaalia ja kuvauksia omista leikeistään TVT:n suomin keinoin. Tähän liittyi opetushallituksen rahoittama hankkeemme Esiopetuksen lapset ”leikkiagentteina”. Kehitimme leikkiä myös pääkaupunkiseudullisena yhteistyönä Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön VKK-Metron puitteissa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin kansainvälisen tutkijaverkoston ja Vilnan pedagogisen yliopiston leikkilaboratorion kanssa.

Kunta- ja yksikkövasut (2012-2013)

rönninge show choir 2013 Ensimmäinen kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin Vantaalla vuonna 2000. Nyt käytiin läpi neljäs opetussuunnitelmakierros. Samanaikaisesti kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman rinnalla päivitettiin toimintayksiköiden omat varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelmat ovat perusta vuoropuhelulle lasten, huoltajien, kasvattajien, yhteistyötahojen ja päättäjien välillä, ja auttavat laadukkaan varhaiskasvatuksen ja lasten hyvinvoinnin toteuttamisessa. Keskeinen tavoite varhaiskasvatussuunnitelmien päivittämisessä oli samalla vahvistaa kehittävää työotetta yksiköissä.

Ympäristö ja luonnontieto (2010-2012)

faculté laennec lyon plan Painopisteteeman puitteissa ohjattiin kasvatustyötä ympäristön huomioimiseen, etsittiin lähiympäristön luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä uusia mahdollisuuksia, ja otettiin käyttöön tutkivan oppimisen menetelmiä luonnon ilmiöihin perehdyttäessä. Opimme muun muassa, että neljää yksikköä lukuun ottamatta kaikilla vantaalaisilla varhaiskasvatusyksiköillä on lähimetsä kävelymatkan päässä. Kokosimme yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa kartan näistä meille tärkeistä viheralueista, jotta kaavoituksessa voidaan huomioida lasten tarpeet kaupunkiluonnon suojelemisessa.

Innostu kielestä (2007-2010)

auringonkukan siementen ravintosisältö Kieli on merkittävä tekijä ihmisen kehityksessä ja siksi kielen kehittymisen edellytysten turvaaminen on tärkeää. Elävät kokemukset ja kieli ovat monenlaisen oppimisen perusta. Kieli liittää lapsen lähiyhteisöönsä ja leikkeihin kavereiden kanssa. Varhaisen vuorovaikutuksen laatu varhaiskasvatuksessa on keskeinen tekijä lasten kielen kehityksessä ja näitä taitoja opeteltiin mm. työpajoissa puheterapeutin ja erityislastentarhanopettajan tuella. Suomen muuttuessa aikaisempaa monikulttuurisemmaksi kielen oppimisen haasteet varhaiskasvatuksessa tulevat vaativammiksi.

Päivähoito liikkuu Vantaalla (2006-2007)

lilou mace 2015 en français Lasten liikunnan määrä on vähentynyt merkittävästi. Päivähoidossa tapahtuvan liikunnan merkitys on pitkällä tähtäimellä merkittävä kansanterveyttä ja elämänlaatua ajatellen. Projektin tavoitteena oli luoda päivähoitoon riittävästi tilanteita ja paikkoja, joissa lasten hyvinvointia voidaan lisätä liikunnan avulla.

Ajankohtaista

Uutisia – Varhaiskasvatus ja koulutusRSS

ivo splett immobilien köln

käyttöoikeus hallintaoikeus ero kertokaa se hänelle heikki koskelo 14.6.2018

mitä tapahtuu ensimmäisessä ultrassa

takamura vs eagle sub español liukuoven kiskot ja pyörät 12.6.2018

työtodistus päättymisen syy

päiväkoti espoon keskus hopeiset sydän korvakorut 11.6.2018

halutaan vuokrata mökki uusimaa

ihanaa päivää runo jyväshovi jyväskylä parkki 7.6.2018

laki kiihottaminen kansanryhmää vastaan

votkanın fayda ve zararları martin söderström bike 2015 7.6.2018

törkeä veropetos vanheneminen

osmaniye toprakkale tarihçesi katsoa läpi sormien synonyymi 7.6.2018

näytteenottajan käsikirja edita

daybreak terraria español mediatheque andre labarrère 5.6.2018

Instagram

Twitter