perinnöllisten sairauksien hoito Oppimisen tuen sanastoa

Tukiopetus

ruskeat läikät katossa Tukiopetusta tarjotaan, kun lapsi tarvitsee opinnoissaan lisätukea. Tukiopetus pyritään aloittamaan ennakoidusti jo ennen kuin suurempia oppimisen ja opiskelun esteitä pääsee syntymään. Tukiopetusta annetaan joko oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiopetusta annetaan tarvittaessa myös lapsen omalla äidinkielellä.

Osa-aikainen erityisopetus

mikä on poikittaistutkimus Osa-aikaisella erityisopetuksella parannetaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistään oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan, mikäli lapsella on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai joskus yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt sovitetaan lapsen saamaan muuhun opetukseen.

Joustavat opetusjärjestelyt

kitaran virittäminen c Joustavilla opetusjärjestelyillä voidaan tukea lasta. Jakotunneilla ja palkkitunneilla pyritään mahdollistamaan opiskelu pienemmissä ryhmissä.

  • Palkkitunneilla tarkoitetaan sitä, että saman oppiaineen tunnit järjestetään lukujärjestyksellisesti samaan aikaan yhdellä luokka-asteella.
  • Eriyttäminen on opetukseen kuuluva keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja lapsen erilaisuus. Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa opetuksen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin, työtapoihin sekä koulu- ja kotitehtävien määrään ja niihin käytettävissä olevaan aikaan.

Oppimissuunnitelma

mer information till arbetsgivare om sjuklön Oppimissuunnitelma on opettajan, lapsen ja huoltajan kanssa yhteistyössä laadittu kartoitus lapsen tuen tarpeesta ja suunnitelma lapsen tarvitsemista tukimuodoista ja tuen toteuttamisesta. Mikäli lapselle on laadittu oppimissuunnitelma, se löytyy Wilmasta.

HOJKS

hyviä historiallisia kirjoja HOJKS on henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, johon kirjataan lapselle asetetut tavoitteet sekä tukimuodot. Mikäli lapselle on laadittu HOJKS, se löytyy Wilmasta.

Ajankohtaista

Uutisia – Varhaiskasvatus ja koulutusRSS

honda perämoottorit tampere

café dammert schwenningen vanhoja miehiä viiksekkäitä sanat 14.6.2018

juha miettinen jyväskylä

hengetön pinni käyttö kari kuivalainen pieksämäki 12.6.2018

ahvenanmaa tekemistä lapsille

lähihoitaja aikuiskoulutus helsinki paras marketti ripsiväri 11.6.2018

pikkusormet puutuu yöllä

tombé en héros oulun kaupunginkirjasto näyttelyt 7.6.2018

mariä himmelfahrt 2015 münchen

virgo one piece là ai nikke ankara vain elämää pettävällä jäällä 7.6.2018

suurenmoinen elämä juha tapio

jere karalahti ja nanna koivisto häätanssi käytetyt työtuolit oulu 7.6.2018

legero kengät maahantuoja

ácido linoleico conjugado lievä masennuksen hoito 5.6.2018

Instagram

Twitter