interjööri mess 2015 Vantaan sairaalan osastot ja yksiköt

kathryn dean be my sin tradução Sairaalassa tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan vantaalaisia.

Vantaan sairaalaan kuuluvat:

  • Katriinan sairaala
  • Peijaksessa sijaitseva geriatrinen akuuttiyksikkö ja kotisairaala.

Katriinan sairaalassa on:

  • 7 erilaisten sairauksien hoitoon perehtynyttä osastoa
  • päiväsairaala
  • geriatrinen vastaanotto
  • terapiayksikkö.

Peijaksessa sijaitsevaan geriatriseen akuuttiyksikköön kuuluu:

  • kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiosastoa
  • kotisairaala

göttinger entsorgungsbetriebe mülltrennung
Sairaalaan tullaan hoitoon lääkärin lähettämänä joko toisesta sairaalasta tai suoraan kotoa, muusta asuinpaikasta tai päivystyksestä. Tavoitteena on mahdollisimman lyhytaikainen sairaalahoito sekä kuntoutuminen ja kotiutuminen takaisin aiempaan asuinpaikkaan.

Sairaalan palvelut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten yhteistyöhön. Hoidosta vastaavalla henkilökunnalla on useiden erikoisalojen tietotaitoa. Päämääränä on edistää ja ylläpitää potilaiden toimintakykyä. Yksilöllinen hoito on sairaalassa tärkeä tavoite. Sairaalan toiminnassa kehitetään moniammatillista yhteistyötä.

Katriinan sairaalanosastot ja yksiköt

Akuuttigeriatriset osastot Peijaksen sairaalan tiloissa

entzündung hand daumen

Osasto 1

kesäinen booli alkoholiton Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 043 8269 584
Osastonsihteeri, p. 050 3034 664
Osastonhoitaja p. 050 3122 129

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

peräsuolen tulehdus ruokavalio Osasto on 12-paikkainen geriatrinen tutkimus- ja kuntoutusosasto. Hoidossa kiinnitetään erityistä huomiota lihasvoimaharjoitteluun, tasapainon parantamiseen ja hyvään ravitsemukseen.

Osasto 2

jäärata piikkirenkaat crossiin Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 040 8206 407
Osastonsihteeri: p. 050 3034 664
Osastonhoitaja p. 050 3122 067

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta.

lääkiksen pääsykoe 2015 oikeat vastaukset Osasto on erikoistunut hoitamaan ja kuntouttamaan erilaisia murtumapotilaita. Murtumapotilaiden hoitoon osallistuu myös ortopedi. Osastolla on 28 potilaspaikkaa.

Osasto 3

mazda 6 ajovalon korkeuden säätö Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 040 8210 452
Osastonsihteeri: p. 050 3034 436
Osastonhoitaja p. 050 3121 992

vero ennakon täydennysmaksu 2015 Osasto on erikoistunut hoitamaan aivoverenkierron häiriöitä. Hoitotyössä korostuu kuntoutus, jossa potilaalla itsellään on aktiivinen rooli. Sairauden luonteelle on ominaista, että kuntoutukseen osallistuvat muun muassa toiminta- ja puheterapeutit. Osastolla on 27 potilaspaikkaa.

Osasto 4

muhsin yazicioğlu kimdir Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 040 8210 785
Osastonsihteeri: p. 050 3034 436
Osastonhoitaja p. 050 3122 128

landrynka darłowo opinie Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Osasto on erikoistunut haavapotilaiden hoitoon. Osaston yhteydessä toimii kaksi kertaa viikossa haavapoliklinikka, jossa haavanhoidon asiantuntijasairaanhoitaja ottaa vastaan osastolta kotiutuneita potilaita. Haavapotilaiden hoidossa on kerran viikossa mukana myös plastiikkakirurgian erikoislääkäri. Osastolla on 27 potilaspaikkaa.

Osasto 5

bardzo dobry film dla młodzieży Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 043 8269 586
Osastonsihteeri: p. 050 3034 368
Osastonhoitaja p. 050 3122 127

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

maitotilalta katkaistiin sähköt Osasto on erikoistunut palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon vakavissa sairauksissa, kuten esim. syöpäsairauksissa. Osastolla on 13 potilaspaikkaa.

grecka bogini zemsty nieszczęścia Kaikilla osastoilla hoidetaan myös muista syistä kuntoutusta tai sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita.

Osasto 6

en päivääkään vaihtais pois Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 040 8204 054
Osastonsihteeri: p. 050 3124 853
Osastonhoitaja p. 050 3121 991

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

sąd czerniakowska xiii wydział krs Osastolla hoidetaan erityisesti infektio- eli tulehduspotilaita. Infektioiden vuoksi osaston toiminnassa korostuu erityisesti hyvä hygienia. Osastolla on 23 potilaspaikkaa.

Osasto 7

martín lousteau evolucion Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 043 8269 580
Osastonsihteeri, p. 050 312 4853
Osastonhoitaja p. 050 3121 990

liikunnallisia leikkejä aikuisille Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

vasikan raadon hävitys Osasto on erikoistunut hoitamaan sekavuustiloja sairastavia potilaita. Potilaiden sairaudet ilmenevät usein erilaisina käytösoireina, minkä vuoksi potilaat voivat olla levottomia. Osastolla on 14 potilaspaikkaa.

Osasto 8

kourutyö etelä pohjanmaa Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 043 8269 581
Osastonsihteeri p. 050 312 4853
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta.

kipeät jalkapohjat reuma Osasto P5 on 5-paikkainen geropsykiatrinen tutkimus- ja hoito-osasto, joka toimii osaston 7 yhteydessä.

Päiväsairaala

rakennusluvan käsittelyaika espoo Osastonsihteeri p. 050 3030 698
Osastonhoitaja p. 050 3121 990
Sairaanhoitaja p. 050 3145 460
Sairaanhoitaja p. 050 3121 764

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

en pysty syömään Päiväsairaala tarjoaa tutkimusta ja kuntoutusta useimmiten kotona asuville potilaille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa. Hoidossa korostuvat erilaiset lääkärin tai sairaanhoitajan tekemät selvittelyt sekä terapiat, kuten fysio-, toiminta- ja puheterapia. Päiväsairaala antaa jatkohoitoa myös vuodeosastoilta kotiutuneille potilaille. Se on avoinna arkisin päiväaikaan.

Geriatrinen vastaanotto

ruuhkaa kehä 1 Tiedustelut:
Vastaanoton hoitajat p. 040 834 9855
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

is sur tille intermarché Vastaanoton tilat sijaitsevat Katriinan sairaalan ensimmäisessä kerroksessa, käynti pääovesta oikealle. Ilmoittautumista ei tarvita.

Geriatrisella vastaanotolla selvitetään yli 70-vuotiaiden ja osittain myös nuorempien vantaalaisten muistihäiriöitä. Vastaanotolle vaaditaan lääkärin lähete. Vastaanoton lääkärit ovat geriatrian erikoislääkäreitä tai geriatriaan erikoistuvia lääkäreitä. Vastaanottokäynnille toivotaan mukaan aina omainen tai muu potilaan asiat hyvin tunteva henkilö.

Geriatriset akuuttiyksiköt Peijaksen sairaalan tiloissa

elias canetti körleşme pdf HUS-Peijaksen yhteydessä sijaitsevilla 20-paikkaisella AKOS1-osastolla sekä 28-paikkaisella AKOS2-osastolla hoidetaan ensisijaisesti kiireellistä arviointia tai lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia ikääntyneitä potilaita, jotka eivät ole erikoissairaanhoidon tarpeessa. Potilailla voi olla esimerkiksi muistisairauteen liittyvä akuutti sekavuustila tai iäkkäälle ihmiselle tyypillinen tulehdussairaus tai heidän yleiskuntonsa on muusta syystä heikentynyt. Potilaat tulevat osastolle pääasiassa päivystyspoliklinikalta.

sataman yö 2015 lahti Geriatrisessa akuuttiyksikössä toimii myös Kotisairaala. Kotisairaalan tilat ovat AKOS2 osaston yhteydessä. Kotisairaala antaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai hänen muussa asumispaikassaan esim. palvelutalossa tai hoivakodissa. Tavallisia kotisairaalassa hoidettavia sairauksia ovat erilaiset tulehdustaudit, vaikean kivun hoito ja erilaiset haavat. Kotisairaalassa hoidetaan myös palliatiivisen hoidon eri vaiheissa olevia potilaita. Kotisairaalaan tullaan aina lääkärin lähetteellä.

AKOS1

anna leena härkönen kaikki oikein juoni (Arviointi- ja akuuttiosasto)
Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 4716 6836
Osastonsihteeri p. 050 3124 409
Osastonhoitaja p. 050 3121 605

AKOS2

hüftumfang messen ohne maßband (Arviointi- ja akuuttiosasto)
Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 471 66591
Osastonsihteeri: p. 050 3040 464
Osastonhoitaja p. 050 3181 568
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Kotisairaala

suojasää sarja musiikki Hoitajat p. 050 3124 410 (ympäri vuorokauden)
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta.

ringana academy köln

Sosiaalityö

aspirin'in faydaları nelerdir Vantaan sairaalan sosiaalihoitajat antavat potilaalle ja hänen läheisilleen ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvaan, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluihin, jatkohoitoon ja oikeusturvaan liittyvissä asioissa sekä avustavat tarvittaessa etuuksien vireillepanossa.

miten lähestyä naista facebookissa Sosiaalihoitajat osallistuvat myös työryhmiin, joissa arvioidaan potilaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa ja jatkohoitoon liittyviä asioita.

elämä on yhtä hässäkkää Tavoitatte sosiaalihoitoajat puhelimitse kaupungin puhelinvaihteen kautta (09 839 11) tai sairaalan vaihteen (09 839 331) kautta. Puhelinasioinnin lisäksi voi varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen. Osaston sosiaalityöstä vastaavan työntekijän nimen ja yhteystiedot löydätte osaston ilmoitustaululta.

Ajankohtaista

Uutisia – Terveys- ja sosiaalipalvelutRSS

vetistä maata ratkojat

yhdistyksen hallituksen jäsenten määrä tiborcz istván életrajz 11.7.2018

judith barsi wikipedia español

azerbaidžaniečių restoranas vilniuje rosati bistro düsseldorf 5.7.2018

myydään poroja myynti

peltor kuulosuojaimet metsästykseen defa ylläpitolaturi 1204 27.6.2018

sipoon kunta myy kiinteistöjä

youtube jenni vartiainen minä ja hän lyrics tak powiedziałeś po angielsku 25.6.2018

tuomo sipilä facebook

oireena kuiva yskä ekosysteemin elottomat tekijät 21.6.2018

apteekkialan sääntelyn purkaminen

terveystalo laboratoriokokeet ilman lähetettä kino mülheim ruhr rio 20.6.2018

amerikkalaisten sääennuste suomeen

lapsen kuljettaminen pyörän tarakalla burger house münchen harras 19.6.2018

Instagram

Twitter