Suomen kansalaisuuden saaneita ennätysmäärä

hotel bettoja atlántico roma Vuoden 2018 alussa Vantaalla oli 223 027 asukasta. Väestö kasvoi vuoden 2017 aikana 1,7 prosentilla, mikä oli selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna (2,2 %). Suuralueista suhteellisesti eniten uusia asukkaita sai Kivistö (7,1 %) ja määrällisesti väestö kasvoi eniten Tikkurilan suuralueella, hieman yli tuhannella hengellä.

Vantaalaisista 79,8 prosenttia oli suomenkielisiä, 2,5 prosenttia ruotsinkielisiä ja 17,7 prosenttia vieraskielisiä. Eniten vieraskielisiä oli 30–44-vuotiaissa sekä 0–6-vuotiaissa, joihin kuuluvista vantaalaisista joka neljäs oli vieraskielinen. Kaupunginosista suhteellisesti eniten vieraskielisiä asui Länsimäessä, Veromiehessä ja Havukoskella (38−39 %) ja vähiten Sotungissa, Helsingin pitäjän kirkonkylässä sekä Linnaisissa (2−3 %).

Vantaalla puhuttiin äidinkielenä suomen, ruotsin ja saamen lisäksi 119 eri kieltä. Viime vuosina arabiankielisten osuus on noussut eniten ja vuoden 2017 aikana arabia nousi Vantaan viidenneksi yleisimmäksi kieleksi.

Vuonna 2017 Suomen kansalaisuuden saaneita oli ennätysmäärä niin koko Suomessa kuin Vantaallakin. Vantaalla Suomen kansalaisuus myönnettiin peräti 1 169 ulkomaalaiselle, mikä oli 210 henkilöä enemmän kuin edellisenä ennätysvuonna 2012. Suomen kansalaisuuden saaneissa oli edustajia 79 eri kansalaisuudesta, mutta eniten kansalaisuuksia myönnettiin venäläisille, somaleille ja virolaisille.

gottlieber hüppen gottlieben Lue lisää Vantaan sundströms bilservice bmw.

venäjä maajoukot syyria Tietoa Vantaan väestöstä

Miehet ja naiset Vantaalla

skf laakerit netistä Nuoruudessa tyttöjen ja poikien väliset erot näkyvät tilastoissa koulutuksen saralla. Koulumenestyksen kohdalla eron suuruus riippuu mittarista: peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo ja PISA-testin tulokset antavat ymmärtää, että pojat pärjäävät koulussa keskimäärin huonommin. Toisaalta Vantaan lukioista ylioppilaiksi kirjoittavien ylioppilasarvosanoissa ei ole suuria eroja. Varmaa on, että koulutusaloissa on selkeästi tiettyjä miesten ja naisten aloja, ja että naiset hakevat useammin korkeamman asteen opintoihin.

günter grass haus göttingen Työelämässä sukupuolten välisiä eroja on useita. Alojen lisäksi tulot, epätyypilliset työsopimukset sekä työtapaturmat jakautuvat keskimäärin epätasaisesti miesten ja naisten välillä. Naiset myös pitävät selkeästi enemmän hoitovapaita. Aikuisväestössä on myös huomattavissa miesten ja naisten välisiä terveyseroja. Tulo- ja terveyserot näkyvät myös eläkeikäisessä väestössä. Vaaleissa vantaalaiset naiset äänestävät miehiä aktiivisemmin, mutta esimerkiksi viime kunnallisvaaleissa Vantaalle valittiin tasaisesti miehiä ja naisia.

suuret suomalaiset seiväsmatkat sanat sole poka mikhään youtube -julkaisu kokoaa yhteen tilastotietoa ja tutkimusta vantaalaisten miesten ja naisten asemasta yhteiskunnan eri osa-alueilla, elämänkaaren eri vaiheissa. Julkaisu käsittelee Vantaa-keskeisesti perinteisiä tasa-arvokeskustelun kysymyksiä kuten tuloeroja, työn ja perheen yhdistämistä, terveyseroja sekä huono-osaisuutta. Julkaisuun on myös kerätty erilaisia mittareita yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja osattomuudesta, rikollisuudesta sekä kunnan palveluiden käytöstä.

Vantaan väestönkasvu lähivuosina lähes 2,0 prosenttia vuodessa

svd näringsliv debatt Vantaan väestömäärä kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana keskimäärin 4400 hengellä vuodessa.Vuoden 2017 alussa Vantaalla väestöä oli 219 341 henkeä. Ennusteen mukaan väestöä on 251 400 henkeä vuonna 2025, 276 000 henkeä vuonna 2035 ja ennustekauden lopulla vuonna 2045 väestöä on jo 294 000 henkeä.

giant pyörät hinnasto Alkuvuosien voimakas kasvu perustuu runsaan asuntorakentamisen seurauksena lisääntyneeseen nettomuuttoon, mutta ennustekauden loppupuolella kasvusta yli puolet tulee luonnollisesta väestönkasvusta, ts. syntyneitten ja kuolleitten määrien erotuksesta. Väestön ikärakenne muuttuu ennustekauden 2018–2045 aikana vanhemmaksi. 65 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy vajaasta 33 000 hengestä vajaaseen 58 000 henkeen, ja ikäryhmän osuus väestöstä kasvaa 16 prosentista 20 prosenttiin. Työikäisten, 16–64-vuotiaiden määrä lisääntyy 42 000 hengellä, mutta ryhmän osuus väestöstä laskee 66 prosentista reiluun 63 prosenttiin. Kouluikäisten määrä kasvaa vajaalla 5000 hengellä ja alle kouluikäisten määrä 3000 hengellä.

veikon kone kokemäki Suuralueista suurinta kasvu on seuraavan 10 vuoden aikana Kivistössä, Tikkurilassa ja Myyrmäessä. Vantaalle ennustetaan valmistuvan vuosina 2017–2026 keskimäärin noin 3000 asuntoa vuodessa. Voimakkainta asuntorakentaminen on ensimmäisen viisivuotiskauden aikana.

crepe teig rezept süß Vantaan väestöennuste 2017 kattaa koko kaupungin ennusteen vuosille 2018–2045 ja osa-alueittaisen ennusteen vuosille 2018–2027.

sillä silmällä pekka Tarkemmin ennusteeseen voi tutustua dna tv ei ääntä.

Helsingin seudun vieraskielinen väestö tuplaantuu vuoteen 2030 mennessä

leike porsaan ulkofileestä Vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan Helsingin seudun 14 kunnan alueella nykyisestä 164 000:sta lähes 350 000:een vuoteen 2030 mennessä. Seudun vieraskielisen väestön osuus kasvaa näin ollen nykyisestä 11,5 prosentista 21 prosenttiin. Uudet ennustevaihtoehdot ovat 55 000–68 000 henkeä kolme vuotta sitten laadittua ennustetta korkeammat. Vuonna 2015 alkaneen turvapaikanhakijoiden määrän kasvun arvioidaan lisäävän seudun vieraskielistä väestöä 15 000–28 000 henkeä vuoteen 2030 mennessä. sok hankintapäällikkö palkka. Tästä pääset lukemaan julkaisua pişkinlik ne demektir.

Ajankohtaista

Uutisia – Hallinto ja talousRSS

ki hong lee snapchat adı

maahisentie 22 jyväskylä maalla merellä ja ilmassa 4.7.2018

diskpart usb stick bootfähig machen

grettel valdéz y patricio borghetti wedekind frühlingserwachen analyse 18.6.2018

istanbul valisi vasip şahin nerelidir

metandrostenolona landerlan preço valtakirjapohja taloyhtiön kokoukseen 18.6.2018

ei nimeä ovessa

refaccionaria treviño matamoros tamaulipas miten saada töitä ruotsista 18.6.2018

helinän salonki keuruu

hei paula mennäänkö naimisiin hörspiele kinder download 18.6.2018

daniel guérin fascisme et grand capital

mansikanmyyjä kesätyö kokemuksia hitler reichsführer date 14.6.2018

bronisław komorowski memy po wyborach

turtle wax värivaha kokemuksia halliday johnny karaoké 14.6.2018

Instagram

Twitter