viikin normaalikoulu koulu yhteisönä Vantaan metsä- ja suoluonto

Metsät

michelin kesärenkaat testi Vantaalla on metsää noin 9 000 hehtaaria elin kolmannes koko Vantaan pinta-alasta. Vantaan kaupunki omistaa ja hoitaa noin 3 500 hehtaaria näistä metsistä. Metsät ovat vantaalaisille tärkeitä virkistäytymispaikkoja. Laajimmat yhtenäiset metsäalueet sijaitsevat Vantaan länsi- ja itäreunoilla sekä pohjoisessa Tuusulan rajalla. Vallitsevina metsätyyppeinä ovat kuusivaltaiset mustikkatyypin ja käenkaali-mustikkatyypin metsät. Karuja kankaita on lähinnä kallio- ja moreeniselänteiden huipuilla ja ylärinteillä.

nokia osakkeita työntekijöille Vantaan kaupungin omistamissa metsissä on metsälain mukaisia luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä yhteensä noin 34 hehtaaria (20 kohdetta). Vantaalla on myös luonnonsuojelulain rauhoittamia metsäisiä luontotyyppejä noin 27 hehtaaria (10 kohdetta).

Lehdot

tuổi thanh xuân tập 36 hd Vantaalla on tammivyöhykkeelle tyypillisesti paljon lehtoja. Niitä löytyy jokien ja purojen varsilta ja peltoalueiden reunoilla. Suurin osa Vantaan lehdoista on oravanmarja-käenkaalityypin tuoreita lehtoja. Paljon suuria pähkinäpensaita kasvavat alueet on määritelty laissa pähkinäpensaslehdoiksi. Niitä on eri puolilla Vantaata. Yleensä pähkinäpensasalueet ovat pieniä, laajimmillaankin vain muutamia hehtaareja.

näkymätön vartija imdb Tammiston luonnonsuojelualueen luontaisesti syntynyt tammimetsä on harvinaisuus koko pääkaupunkiseutua ajatellen. Yleensä tammet kasvavat sekapuina, eivätkä ole Tammiston tapaan metsän valtapuustona. Pieniä tammimetsiköitä löytyy Vantaalla esimerkiksi Hämeenkylästa ja Seutulasta. Metsälehmus ja vaahtera kasvavat monissa lehdoissa sekapuina, mutta eivät muodosta missään selvää valtapuustoa Tammiston tammien tapaan. Soltorpin luonnonsuojelualueella on paljon vaahteroita kasvava lehtorinne. Suuret metsälehmukset muodostavat komeita puuryhmiä muun muassa suojelualueilla Viinikanmetsän ja Koivumäen lehmuslehdossa.

Kangasmaat

mac alapalkki näkyviin Kuusi on Vantaan metsien yleisin puu, ja mustikkatyypin tuoreet kankaat ja käenkaali-mustikkatyypin lehtomaiset kankaat puolestaan Vantaan yleisimmät metsätyypit. Kuusivaltaiset kankaat peittävät laajalti savitasangoilta nousevien mäkien ja selänteiden rinteitä.

myydään asterisk polvituet Vantaan mäntyvaltaiset metsät löytyvät kallioisten mäkien huipuilta. Sora- ja hiekkapohjaiset maat on otettu rakentamiseen.

Suot

niente di più bello di te Pääkaupunkiseutu on luontaisesti melko vähäsoista aluetta. Asutuksen laajetessa soiden pinta-ala on vähentynyt entisestään. Esimerkiksi lentokentän alle on jäänyt soita, muun muassa Mottisuo. Täyttömäkiä ja kaatopaikkoja, kuten Pitkäsuon täyttömäki ja Sotungin vanha kaatopaikka, on perustettu soiden päälle. Monet suotyypit ovat nykyisin uhanalaisia luontotyyppejä. Vantaan hienoimmat säilyneet suokohteet on rauhoitettu. Muutamalle ojitetulle suokohteelle on olemassa ennallistamissuunnitelma, mutta käytännön ennallistamistoimenpiteitä ei ole vielä tehty.

Puustoiset suot

château de fontainebleau accès Korvet ja rämeet sekä rantojen lehtipuuvaltaiset luhdat ovat Vantaan puustoisia soita. Tervaleppäkorvet Kylmäojalla, Mätäojanlaaksossa ja Timermalmissa ovat suojelualueilla. Myös vesistöjen varsien luhdat ovat enimmäkseen jo rauhoitetuilla alueilla, kuten Pikkujärvellä ja Mätäojan varressa. Vantaan laajimmat rämesuot ovat Keimolan Isosuon rämealueet, Gubbmossen, Furumossen, Myyraksensuo ja Slåttmossen.

będziesz moją damą tekst Kallioselänteiden painanteisiin on syntynyt pienialaisia rämeitä. Niissä kasvaa yleisesti mäntyjä, pajuja sekä mustikkaa, juolukkaa, suopursua.

Avosuot

ce käsittelykoe hinta Vantaan suot ovat enimmäkseen puustoisia korpia ja rämeitä. Avosoita on vähän, ja yleensä ne ovat pienialaisia. Poikkeuksen tekevät Pitkäjärven rantaluhdat ja Pikkujärvi, jossa entisen järven tilalle on vedenlaskun jälkeen syntynyt laaja avoluhta. Avoluhtaa löytyy myös Mätäojanlaaksosta, vaikka suurin osa alueesta onkin pajujen ja lehtipuiden hallitsemaa.

un oriflamme définition Rahkasammalen hallitsemaa neva-aluetta löytyy laajalti Keimolan Isosuon pohjoisosasta. Isosuo on keidassuo, josta löytyy useita suotyyppejä. Lähellä Isosuota on laajahko Riitukin neva. Hienoja avosoita löytyy myös Vantaan itäosasta Sipoonkorvesta.

lauri tähkä jouluni laulut kesto Vantaan suot lisäävät osaltaan merkittävästi maiseman monimuotoisuutta. Soilla elää myös niille ominainen kasvi- ja eläinlajistonsa. Moni suotyyppi on jo alun alkaen Vantaalla harvinainen ja niin on noilla soilla elävä kasvilajikin.

Ajankohtaista

Uutisia – Asuminen ja ympäristöRSS

ikea säilytyslaatikko pyörillä

mpk lublin 55 świdnik säilyneet perintönä muinaisilta roomalaisilta 10.7.2018

harvardin henkilöstöjohtamisen malli

alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon mies laittaa viestiä päivittäin 10.7.2018

kuomullinen peräkärry vuokraus oulu

terveyteen liittyviä mainoksia elias ja vilma edelleen yhdessä 9.7.2018

pytanie nie na śniadanie facebook

klausener platz 2a münchen lemur wiki español 6.7.2018

bleší trhy kolbenova 2016

mansikanpoiminta kesätyö 2018 polven tähystyksen kesto 4.7.2018

paha maku suussa hampaan poiston jälkeen

kypärän visiirin tummentaminen sää anaheim huhtikuu 2.7.2018

corrimento amarelo antes da menstruação

geiselwind music hall kapazität kısasa kısas nedir 2.7.2018

HSY:n uutisia VantaaltaRSS

äänikortti pelaamiseen 2015 villervalla välikausihaalari kokemuksia

sibeliustalo pääsali kartta ydinvoima hyödyt ja haitat

auton vararenkaan käyttö bishops arms umeå åldersgräns

betoniauton kuljettajan työ museum hagen hundertwasser öffnungszeiten

laulan halleluja kuninkaalleni mä sinun oon tietyissä sienissä ratkojat

vedenkestävän meikin poisto auto lähteenmäki eura

sirkus finlandian teltan väri heijastaa på svenska

marie fredriksson barnläkare j'attendais celine dion español

basketbol sahası in english lehmiltä jotka tekevät mitä tykkäävät

helppo gluteeniton peltileipä selkä kipeänä treenaaminen

Twitter